FESPA DIGITAL 2016

WrapStyle sa zúčastnil súťaže Wrap Masters FESPA v Amsterdame 2016! Bola to pre nás prvá reálna skúsenosť s touto súťažou. Naši skúsení wrapperi obstáli v celosvetovej konkurencii obstáli a dostali sa do užšieho výberu finále. Celú súťaž hodnotíme pozitívne a je to veľká skúsenosť pre nás všetkých. Budúci rok sa iste prihlásime do súťaže znovu a budeme sa snažiť o tie najvyššie priečky.
Ďakujeme za podporu.